Zaradi osebnih razlogov (selitev, družinski razlogi) ponujamo v prevzem oziroma odkup delujočo veterinarsko ambulanto tipa B v S/V Sloveniji, z veljavno verifikacijo (od 2017).

Ambulanta deluje v najetih prostorih cca 85m2 z ugodno najemnino in nizkimi obratovalnimi stroški. Ima vso potrebno diagnostično in drugo opremo, stalne stranke in urejene evidence, delujoče promocijske kanale preko lastne spletne in FB strani strani s cca 1000 všečki.

Je edina veterinarska ambulanta v občini, odlično sodeluje z občinsko upravo in prebivalci kraja ter ima vzpostavljeno stabilno mrežo dobaviteljev in strank.
Trenutno deluje ambulanta kot dopolnilna dejavnost veterinarja in nima drugih zaposlenih.

Možne so različne oblike prevzema oz. odkupa:

–          V celoti: z blagovno znamko, spletno in FB stranjo, veljavno verifikacijo, vso opremo in know-how-om.
–          Delno: verifikacija, poslovni know-how, oprema (delno ali v celoti).
–          Samo odkup posamezne opreme in/ali zalog.
–          Vse kombinacije zgoraj naštetega.

Resni interesenti, za dodatne informacije pokličite na: 040 604 582 ali pišite na mirzup@gmail.com.

VEČ O NAŠI LOKACIJI:
LOKACIJA